היופי שבזמניות

היופי שבזמניות

מלאני צ’אן (Melanie Chan) ציירת בצבעי מים, בראיון עם גיל דקל. גיל דקל: את מתמחה בציורי פרחים בצבעי מים. מה את רואה בפרחים? [1] מלאני צ’אן: אני רואה את היופי של הטבע בפרחים, ואני נדהמת משלמותם ומהסימטריה שלהם. כשאני מתחילה לצייר, הראש שלי מתחיל להירגע,...
The Grieving Hearts: What do we feel about passing over

The Grieving Hearts: What do we feel about passing over

by Natalie Dekel (MPhil) We all come to this planet through the miracle of love, and for the purpose of living a loving and manifesting love in all areas of our life. There is nothing that shines brighter than the ‘star of life’, which resides deep in the souls of our...
A Short History of Reiki.

A Short History of Reiki.

By Gil Dekel (PhD) and Natalie Dekel (MPhil) – Reiki Masters/Teachers. There are two versions for the history of Reiki Healing: a traditional story and contemporary one.   Western traditional Reiki story Reiki energy was ‘re-discovered’ by Dr Mikao Usui...
Chakras and Dantien.

Chakras and Dantien.

By Natalie and Gil Dekel, Reiki Masters/Teachers.Chakra is a Sanskrit word for a wheel or ‘turning’, representing energy ‘centre’ in the physical and ethereal body, which transmits life force (ki) to and from the body. Each Chakra has a specific colour, corresponding...
Reiki Treatment and Hand Positions.

Reiki Treatment and Hand Positions.

by Natalie and Gil Dekel, Reiki Masters/Teachers. Western-style self-treatment is based on resting your hands in a series of standard hand positions on your head, shoulders and torso, and letting Reiki flow: Hand Positions – Self treatment: In Reiki First Degree...
Introduction to Reiki and Personal Development.

Introduction to Reiki and Personal Development.

Reiki is a method of drawing healing energy that balances the body and the mind. Rei means Universal, and Ki (also known as Chi) means Energy. Reiki – Universal Energy. This energy is known for thousands of years as an energy that flows through people’s body, connecting the sky, the earth, and the core essence of human existence.

The Beauty in Temporality.

The Beauty in Temporality.

Watercolour painter Melanie Chan interviewed by Gil Dekel. Gil Dekel: You specialise in watercolour paintings of flowers. What do you see in the flower? [1] Melanie Chan: I see the beauty of nature in flowers, and I am amazed by their perfection and their symmetry....
Turning On the Light Without Choosing Which Way It Will Spread.

Turning On the Light Without Choosing Which Way It Will Spread.

The authorial-Self, a ‘Muse’ of poetry, is interviewed by Gil Dekel. Gil Dekel: I am very happy to be able to interview my own ‘Muse’, my own creative self, and ask him about processes of inspiration in writing poetry. [1] I would like to thank you, the...

In You We See The Light.

‘The Band of Brothers’ in an interview with Gil Dekel. Gil Dekel: This interview is taking place through an automatic-speech experiment, where spiritual intelligent forms (‘beings’) are channelled through a medium. So, can I start by asking...