Efraim Tzvi Charlap portrait - Gil Dekel

Efraim Tzvi Charlap portrait.

דוקטור גיל דקל.

אפריים נולד בטריאספו , ביום 27 לחודש יוני 1858, טו’ תמוז תרי”ח (נפטר בשנת 1949). הוריו היו יוסף שלמה חרל”פ ושיינה אלקה. בשנת 1870 מתה שיינה ואפריים חלה בטיפוס. הוא הבריא רק לאחר שלוש שנים. לאחר החלמתו עבר למזריץ ולמד אצל הרב ישראל שפירא. אביו, יוסף, עבר לוורשה והתחתן שם עם ססיליה.

בגיל 18 התחתן אפריים עם אסתר קרוצ’ין מבריסק והיה סמוך על שולחן אביה שהיה קומיסיונר בנייזין. בשנת 1877 עברו להתגורר בעירה ניז’ין שבמחוז צ’רניגוב באוקראינה. בעיירה זו  עסק במסחר בטבק וארגן את אגודת “חובבי ציון”.

לפי דוד תדהר (האינצקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו), אפריים:

נולד בטיראספול, פלך חרסון, רוסיה, ח’ תמוז תרי”ח (1858), לאביו יוסף שלמה , מגזע דוד המלך לפי המסורת שבמשפחה. קיבל חנוך מסורתי, נשא אשה, התישב בעיר ניז’ין, פלך צ’רניגוב, עסק במסחר והיד, סוכן להפצת טבק בעיר ובמחוז. בתרמ”ב ארגן שם אגודת חובבי-ציון והיה יו”ר הועד שלה. בויכוח האדמו”ר רבי שלום בר, מבית חב”ד, עם ראשי חובבי ציון שבעיר שאל אותם הרב, כיצד מתכוננים לחזור ארצה מבלי לשמוע תחילה את בשורת אליהו הנביא ושופר של משיח? – וחרל”פ השיב: “רבי, אני שמעתי את קול השופר, ומי שלא שמע, ודאי אינו ראוי לכך…” הרבי הבין את הרמז הברור שבתשובה ולאחר זמן ביקש מהם לקחת אתם את בנו כשיעלו ארצה.

כשנתאלמן מאשתו עלה ארצה בחנוכה תר”ן והחל מיד לעבוד בראשון לציון בסיתות אבנים לבנין יחד עם אהרן אייזנברג והשיג “זכות ישיבה” במושבה מאת פקידות הברון רוטשילד ששלטה שם. האוירה של שלטון הפקידות לא היתה לפי רוחו, וכשנוסדה המושבה רחובות בתרנ”א עבר לעבוד שמה בחקלאות ובנטיעות. אח”כ היה הרוח החיה בתנועת הפועלים וצעירי רחובות, שעברו במושבות הנתמכות והמתנהלות על-ידי פקידי הברון ועוררו את המתנחלים לדרישת עצמאות כלכלית על אחריות עצמם ושחרור מהאפוטרופסות של הפקידות. בעקב תעמולה זו נתכנסה בראשון לציון אספה כללית, שהחליטה לדרוש מהנדיב למסור את גורלן של המושבות בידי המתנחלים עצמם ועל אחריותם, ובמשלחות שיצאו בענין זה אל מרכז חובבי ציון באודיסה ואל הברון לפאריס נשלחו מרחובות משה סמילנסקי בשם הצעירים וחרל”פ בשם הפועלים.

Efraim Tzvi Charlap portrait photo. Gil Dekel.

Efraim Tzvi Charlap portrait.

השתתף בעבודות רחובות מראשיתה כממונה על הפועלים מטעם חברת “מנוחה ונחלה” ויחד עם המהנדס מרדכי לובמן ציין את גבולותיה. אח”כ השתתף בהכשרת הקרקע ובנטיעה הכרמים וארגן את הפועלים לאגודה הראשונה של פועלים עברים בארץ, בשם “אגודת אחים”, שהציבה לה מטרות לאומיות נעלות ובנתה את ארגונה עפ”י השיטה שבתורה לפי קבוצות של עשרה – עשרה חברים ובראש כל אחת “שר-עשרה”, ובראש כל חמש העשרות עמד הוא בתפקיד “שר חמשים”. בהשתדלותו הוקם צריף גדול למטבח בשביל הפועלים והושגו הכלים מאת “חובבי ציון” באמצעות הד”ר זאב טיומקין, ראש המשרד של חו”צ ביפו בימים ההם. מרכז האגודה היה לפעמים ברחובות ולפעמים בנס-ציונה, מקום מגורי הפועלים העובדים על אדמת רחובות באותו זמן, והיו שוררות בה אחוה ורעות וחדות היצירה. היא הגנה גם על עניני הפועלים, וכשפיטר הפקיד הראשי של הברון שמונה פועלים בצורה גסה ובלתי-מוצדקת קמו חרל”פ וחבריו ושמו מצור על הפקיד בחדרו בנס-ציונה לשעות מספר, עד שהודה בזכות המפוטרים לקבל שנויים ואח”כ נבחר חרל”פ לברר את הפרטים בדבר הפיצויים. גם בתקופה מאוחרת יותר, כשהיה כבר מבעלי-הבתים במושבה, שקד במשך כ-25 שנה על סידור הפועלים העברים בעבודה והקלת תנאי חייהם ושיכונם ע”י הקמת שכונות עובדים.

המידע הבא התקבל מיעל פסח, נכדתו של אפריים:

אשתו הראשונה של אפרים חרל”פ היתה אסתר קרושצן שילדה לו את שניידלה ומינדל (מינדל ובעלה הקימו את משפחת חרל”פ באוסטרליה – השבט שאימצו את השם זוסמן).  לאחר שאסתר נפטרה, נשא אפרים לאישה את לאה לוצקי. לאה ילדה את ישראל וטובה (טובה ובעלה הקימו את שבט המשפחה ששמם חופשי, ודקל, המתגוררים כיום בישראל ובריטניה). לפי סיפורי המשפחה, לאה נפטרה בעלייתם ארצה, באונייה.

בארץ ישראל, אפריים נישא בשלישית, ליהודית שפינר שילדה את אריה, בת שבע, שלמה, מיכל, ציפורה (שנפטרה כתינוקת), שושנה, תמר ואמנון. היתה זאת יהודית, יחד עם מינדל (הבת מאשתו הראשונה), אשר גידלו את כל הילדים של אפריים מכל נשותיו, עד שמינדל התחתנה ונסעה לאוסטרליה.
 
 
דוד תדהר מוסיף כי נשא את יהודית, בת אברהם שפינר, מקמיניץ-פודולסק בשנת תרנ”א. להקלת עול הפרנסה ניהלה יהודית בית מלון במושבה. אחר כך החל לעסוק במסחר ובניו עזרו לו וראה ברכה בעמלו.
 
תדהר מוסיף:

כתב מאמרים ב”הצפירה” ועסק בצרכי צבור כחבר ועד המושבה (בתפקידו זה פעל בעד התקשרות המושבה עם “השומר” וחתם בשם הועד על החוזה), הועד הדתי, וער הפועלים ויו”ר חברה קדישא. השתתף בתנועה הציונית המדינית בראשיתה ובמשלחת מושבות הדרום, שהזמינה את הרצל לבקר בהן בעת ביקורו בארץ בתרנ”ט, ובביתו ברחובות קיבל הרצל את משלחת הפועלים. היה ציר לקונגרס הציוני השביעי. בתרע”ח יסד יחד עם לפקוביץ את סניף “המזרחי” ברחובות ונבחר לועד שלו ואח”כ אף לחבר המרכז הארצי.

זכה לראות בנים ובני-בנים במושבה שהשתתף ביסודה וגדלה ורחבה לעיניו וגם בעמלו.

בערוב ימיו כתב אפריים את זיכרונותיו. הוא פותח את זיכרונותיו כך [בסוגריים מרובעות, הוספנו הבהרות]:

ארגון הפועלים ברחובות נתיסד בשנת תרנ”א1891. בשנת תר”ן, בחנוכה, באתי לחוף יפו, בעל משפחה ושש נפשות. שמונה שנים גרתי בעיר ניז’ין ברוסיה [עיר בפלך צרניגוב באוקראינה Nizhyn]. בשנות השמונים, כאשר התחיל לבצבץ הניצנים הראשונים של “חובבי-ציון” [תנועה יהודית-לאומית (במקור “חיבת-ציון”)], הייתי שמה בתור סוכן. נתרשמתי מרעיון הזה. במשך השנים הייתי קשור עם המוסדות: ביאליסטוק, וורשה, מוסקבה, ר’ שמואל מהליבר [מגדולי רבני-רוסיה ומראשי תנועת “חיבת-ציון”. ע’פ קריאתו הצטרף הרצל להסתדרות-הציונית]. התחלתי לעבוד עם כמה אנשים צעירים ומסורים להרעיון. בשנת שמונים ותשע באתי לידי החלטה להתאמץ ולעלות, למרות הכל, ארצה. ובשנת תר’ן, באתי ב”ה  לארץ-ישראל.

להלן פרטי רישום חתונת הוריו של אפריים (המידע התקבל מאבי חרל”פ):

Terespol BMD 1826-54
Siedlce Gubernia / Lublin Province
Located at 52°05’ 23°34’
Last updated July 2009

Surname Givenname Year Type Akt Film Comments
CHARLAP Josef Szlama 1850 M 5 756983  
WAINSZTOK Szejna Elka 1850 M 5 756983  

Efraim Tzvi Charlap.

Information provided to Gil Dekel from Yael Pessach (granddaughter of Efraim) and Avi Charlap. Some text is from Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 96). Retrieved from http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/96

Published here with permission.

27 Dec 2021. Updated 3 Jan 2021.

Photos provided to Gil Dekel by Yael Pessach.