עם דר’ גיל דקל.‏

‏[עבור לפרק א. ב. ג. ד.]‏

עמוד 158
פרק ה.‏

רז’ל – רבותינו זכרונם לברכה.‏

אור, חסד, בריאה, היא מדרגה שווה לצמצום, לגבורה, להסתרה. על כך אמרו רז’ל שבתחילה ‏היתה מחשבה לברוא עולם רק במידת הדין, הגבורה, הצמצום. אלא אז הוסיף אלהים את ‏הרחמים, האור. ‏

עמוד 159

צמצום יוצר בריאה, ללא צמצום הכל יישטף לאור ויהיה אלהים, אך לא תהיה בריאה. צמצום ‏מאפשר תחושת עצמאות ויכולת בחירה. לכן תחילה המחשבה לברוא עולם רק בצמצום, כדי ‏לתת תחושת עצמאות ובחירה. אלא שאז הוסיף אלהים התגלות צדיקים.‏

שם הוואי – ביטוי לאין סופי.‏

שם “אלקים” – ביטוי לסופי, צמצום גבורה.‏

הטבע שאנו רואים בעולם שלנו לוקח מאלוקים.‏

עמוד 160‏

צמצום וחסד הם ניגוד, אך רק שניהם יחד מאפשרים את בריאת וקיום העולם. ניגוד שהם אחד.‏‎ ‎הצמצום עצמו כולל חסד, שכן צמצום מאפשר בריאה‎.‎‏ ללא צמצום היה העולם נשרף מרוב אור. ‏אם כן, הצמצום הוא עצמו מעשה של חסד, רחמים. שניהם קיימים יחד.‏‎ ‎צמצום וניגודו, החסד, ‏מתקיימים יחד, כיחידה אחת ובאים מאלהים. אלהים הוא צמצום וגם אין-סוף וגם מעבר לשניי ‏אלו.‏

אין ניתוק בין צמצום או רחמים לבין אלהים. הם אינם מתקיימים בלעדיו. עולמנו הוא קיום של ‏ניגוד של צמצום מצד אחד, וחסד אור מצד שני.‏

‏”אדוניי אחד” – משמעות “אחד” היא שהכל, כולל ניגודים הם בבחינת אחד שלם ממש, ולא ‏בבחינת שני חלקים מנוגדים כפי שנדמה לנו.‏

Tree of Life, Tanya Book. (© Gil Dekel)

The Tree of Life, Tanya Book. (© Gil Dekel)

עמוד 162‏
פרק ז.

‏”שמע ישראל השם אלהינו אחד” – ביטוי לאחדות השם.‏

ייחוד עליון – הכל הוא אלהים.‏

ייחוד תחתון – הכרה שיש עולם שממשיך להברא על ידי אלהים. ראיית העולם, וכמו כן ראייה ‏שהעולם נברא כל הזמן על ידי אלהים.‏

ביטול יש – תחושת קיום, אך הכרה שאלהים גדול יותר. המציאות קיימת אך היש, האישיות, ‏מבוטלות.‏

ביטול-מציאות – ביטול היש וגם ביטול המציאות. איחוד מושלם עם אלהים. זהו ייחוד עליון.‏

שניי הביטולים חשובים. אלהים רוצה את האדם בעולם, ולכן יש חשיבות לביטול היש, ‏שלפעמים נדמה כאילו הוא “נחות” יותר מביטול-המציאות.‏

הבריאה נועדה לשם גילוי מלכות אלהים. מלך חייב שיהיה לו עם למלוך על העם. לכן אלהים ‏ברא את העולם כדי לאפשר את המלכות. לכן אנו חשים את עצמינו נפרדים, שכן רק על ידי ‏הפרוד יש מלך ויש עם. גם אם למלך יש ילדים או שרים, הרי על אלו אין מלך מולך, שכן הוא ‏קרוב אליהם פחות או יותר. רק על עם נוצצת מלכות מלך.‏

מידת-מלכות היא המידה המיוחסת לבריאת עולם. צמצום, שהוא הסרת אלוהות לכאורה, נועדה ‏כדי לאפשר את תחושת הפרוד, המאפשרת את ביטוי האלוהות כמולך על עם.‏

עמוד 163‏

עולם = זמן ומרחב. זמן ומרחב נוצרו על ידי מלכות, לכן “אלהים עבר, הווה, עתיד”. עבר, הווה, ‏עתיד הן שלוש תכונות שנוצרו מהעולם. והעולם נברא על ידי מלכות.‏

עמוד 164‏

אלהים לא השתנה על ידי הבריאה. גם ידיעתו של אלהים לא נשתנתה עם הבריאה, ידיעתו ‏נשארה כמקודם. שהרי אלהים הוא הידיעה עצמה.‏

עמוד 165‏

אדם יודע את מה שהוא רואה מחוץ לו. אלהים יודע את הידיעה עצמה שהיא בתוכו.‏

עמוד 167‏

מחשבה היא רעיון שאדם סובב סביבה. ואילו מחשבת אלהים היא המקיימת, הנכנסת ומחייה ‏את הרעיון. מחשבת אלהים היא מחייה את האדם, לא רק סובבת סביב רעיון ‘אדם’, אל מחייה ‏ומקיימת אדם.‏

עמוד 180‏
אגרת התשובה.

תשובה – חזרה למצב ראשוני אמיתי של אדם. כמו יהלום באדמה שאינו נראה עד שלא מנקים ‏אותו מהאפר.‏

יומא – פרוש העוסק ביום כיפור.‏

תשובה – מעשה אדם.‏

כפרה – מעשה אלהים. הניקוי של אדם על ידי אלוהים למצב של נשמה טהורה.‏

חטא משפיע פיזית, על ידי השימוש בחפצים גשמיים מחוץ לגוף. כך החוטא מטמא דבר פיזי ‏בעולם. ולהיפך, מצווה מטרת את החומר. בחטא, החוטא מטמא את החפץ וגם את עצמו הוא, ‏את גופו שלו. כמו כן חטא מטמא את הנשמה.‏

רשי אמר שאדם נברא אחרון כמו שמלך שמגיע אחרון לסעודה. ‏

כפרה היא הסרת כתם החטא. לשם כפרה יש צורך בתשובה מצד האדם. תשובה מתקיימת על ‏ידי:‏

‏1.‏ חרטה המוציאה את ההנאה ממעשה החטא.‏

‏2.‏ וידוי, פעולה פיזית מול החטא שהוא פעולה פיזית.‏

‏3.‏ החלטה אישית של האדם להשתנות.

אם עבר אדם על מצוות עשה, כגון, לא הניח תפילין – והתחרט – יכופר לו מיד. אם עבר על ‏מצוות לא-תעשה, והתחרט – יחכה ליום כיפור שרק אז תנתן לו כפרתו. נדמה שקל יותר לקבל ‏כפרה מעבירת מצוות-עשה, מאשר עבירת מצוות לא-תעשה. לכאורה, עבירת מצוות לא-תעשה ‏יותר חמורה, שכן יש לחכות יותר זמן עד אשר מתקבלת הכפרה עליה. אלא, שלמעשה עבירת ‏מצוות עשה הינה יותר חמורה. ‏

מצוות עשה מורידה אור אלוהי בעולמות העליונים ואל תוך עושה המצווה. הבריאה כולה לשם ‏דירה בתחתונים, לשם משיכת אור אלהי אל העולם שלנו, על ידי מצוות עשה. עבירה על מצוות-‏עשה גורמת לכך שאור אלוהי לא נמשך, אלא שלא נעשה פגם, נזק. לכן הכפרה מידית. עבירה ‏על מצוות לא-תעשה הינה פחות חמורה, אלא שכן נעשה דבר שאינו צריך להעשות, נעשה נזק ‏מידי, ממשי, ואלוהים צריך לנקות את הנזק. לכאורה לוקח יותר זמן לאלהים לנקות את הנזק, ‏לסדר את “הצעצועים שהתפזרו”, ולכן הכפרה איטית ויש לחכות לה עד ליום כיפור.‏

סוף פרקים ה, ז, ואגרת התשובה.‏
חזור לפרק א. ב. ג. ד.

ספר ‘תניא לקוטי אמרים’, פורסם בלונדון, אנגליה. ‏‎1978‎‏.‏

6 דצמבר 2014.‏
©‎‏ גיל דקל.‏