עם דר’ גיל דקל.‏

‏[עבור לפרק א. ב. ג. ה-ז-אגרת התשובה]‏

עמוד 156‏
פרק ד.‏

לכדור הארץ יש מסנן מפני קרינת השמש. דוד המלך אמר שהשמש היא סמל לשם הווי, ושם ‏אלקים הוא סמל למסנן. אנו קולטים רק את קרני השמש שעברו סינון. השמש עצמה חזקה ‏הרבה יותר. לעתיד אלהים יגלה את אורו המלא. כרגע אור אלהים עובר דרך נרתיק, מסנן. ‏כשאור אלהים יתגלה, הצדיקים יהנו מזיו אלהים.‏

אמונה בעונש הבא לכאורה מאלהים, היא עצמה צורה של “האנשת” אלהים לכדי תכונה ‏אנושית, ועוד תכונה אנושית נמוכה, של לכאורה שמחה לאיד והרצון להעניש. ביהדות, רעיון ‏העונש, אינו במשמעות של סוף, כליון, אלא עונש הוא תוצאה ישירה של חטאים. לאלהים יש ‏רצון לצדיקים, ואילו אדם שבוחר בחטא מוביל עצמו לכדי עונש. אלהים אינו “חולם” על להעניש ‏בני אדם, לא לשם הענשתנו ברא אותנו אלהים, אלהים אינו “מתכנן ויוזם” עונשים. אלהים ‏ייגלה את כל אורו לא כדי להעניש את הרשעים, אלא כדי לכבד את הצדיקים. אלא שגילוי אלהים ‏יהיה מטבעו דבר חזק מידי למי שלא יהיה מוכן לכך. עונש ושכר הם בגדר תוצאה של מעשיו של ‏אדם.‏

שם אלקים הוא המגן, ה”מסנן” מזיו שם הווי, כשם שלשמש יש מסנן.‏

עמוד 157‏

משמעות שם הווי – מהווה כל, מקיים יש מאין. וזו בלשון הווה. היוד מסמלת פעולה שממשיכה ‏להתקיים. יוד – מסמלת עתיד, וכאשר עתיד מובא לפני ההווה, מסמל הדבר את העתיד ‏שמתקיים בהווה, כלומר שתמיד תמשיך להתקיים פעולת אלהים שבהווה. משמעות שם הווי – ‏החיות השופעת מאלהים אל הברואים בכל רגע. שכן לא די לנבראים שנבראו בששת ימי ‏הבריאה, שכן הם זקוקים להמשך הכח המקיים אותם בכל רגע ורגע.‏

כינוי אלהים כגדול – מידת החסד, שהיא התפשטות חיות אלהים בברואים. חפץ חסד הוא. חסד ‏חינם, אלהים ברא את הברואים חינם. זו גדולת אלהים. נתינה ללא גבולות. דבר טוב רוצה ‏לעשות טוב. ‏

אלהים הוא אחדות קיום של דבר אחד. אלהים אינו צרוף של פרטים מאוחדים, אלא הוא כוליות ‏של דבר אחד. לכן, הבנת מידת סגולת בריאת אלהים, תהא כאילו, יכולת להיות האחדות ‏האלהית הזו. וזה דבר שאדם אינו יכול לו.‏

מידת הגבורה – צמצום, מניעת ההתפשטות.‏

לאדם כח פנימי – אינטלקט, מידות. כמו כן לאדם כוחות מקיפים – עונג, רצון. כח מקיף חזק מכח ‏פנימי, הוא “מקיף” את הכלי כיוון שהכלי קטן מידי לו. אלו כוחות עילאיים, כוחות הנשמה.‏

אומנם לא נוכל להבין את אלהים בכח האינטלקט, אך ניתן לתקשר עם אלהים בדרכים אחרות, ‏על ידי כוחות מקיפים. תקשורת רק של אינטלקט, אינה תקשורת. מצוות למעשה, פותחות קשר ‏ישיר לאלהים, גם אם האדם אינו מבין את סיבת או מטרת המצווה. לכן נאמר – נעשה ונשמע. ‏קודם נעשה, אחר כך נשמע, נבין. נעשה הוא הנעלה ביהדות, הוא פותח את הקשר הישיר ‏לאלהים.‏

לאדם אין יכולת להבין את מידת הגבורה, וגם לא את מידת הצמצום. אלהים הוא גדולה, אין ‏סופי. אך כשם גדולתו, כך גם כח הצמצום של אלהים, הוא כח אין סופי. כך אלהים אינו רק “דבר ‏גדול הנמצא שם, מעבר לנו”, אלא הוא כאן, פה, בעולמנו – בצורת צמצום. וזהו דבר מדהים ‏לעצמו. גבורה, צמצום, אינה מידה “נמוכה” מחסד, אלא שתיהן אין-סופיות, ולא ברורות ‏לאינטלקט. כח חסד אין סופי, וכח צמצום אין סופי. שני הכוחות הם אין סופיים.‏

Tree of Life, Tanya Book. (© Gil Dekel)

The Tree of Life, Tanya Book. (© Gil Dekel)

עמוד 158‏

צמצום אלהים הוא גילוי האלהי בנברא בצורה נסתרת, כך שגוף הנברא נדמה כאילו הוא דבר ‏עצמאי עומד לבדו ללא מקור. הנברא אינו חש עצמו כהתפשטות חיות האלהית, אלא חש עצמו ‏יש עצמאי. צמצום, אם כן, אינו מניעת חיות אלהים. חיות אלהים זורמת בנבראים. הצמצום הוא ‏מניעת הנברא מלראות את כח החיות האלהית שבו. זהו הצמצום. וזו כשלעצמה היא יכולת ‏אלהית.‏

גדולה, חסד – יש מאין.‏

גבורה, צמצום – חיות אלהית בנברא המוסתרת בגוף הנברא, והמותירה את הנברא בתחושת ‏עצמאיות.‏

לאלהים הבריאה, וגם יכולת הסתרת הבריאה, והמטרה בהסתרה היא לאפשר את חופש ‏הבחירה באדם, על ידי כך שאדם יחוש עצמו עצמאי ממקור.‏

אלהים אינו מצומצם באדם. ה”צמצום” הוא מניעת היכולת של האדם לראות את אלהים באדם. ‏זוהי משמעות הצמצום. אם כן, צמצום אלהים הוא ההסתרה. הסתרת אלהים בנברא. אלא ‏שאדם מביט בעולם ויכול לדעת שהוא רואה רק חומר. כשאדם רואה רק חומר, הוא מבין ‏שהחומר הוא הוא צמצום האלהים בנבראים. כיון שאדם רואה רק חומר, הוא מבין שהוא רואה ‏רק את הצמצום האלוהי. באופן זה, אדם יכול להבין שהוא רואה את הצמצום האלהי, המתגלם ‏בצורת ראיית חומר.‏

כך אדם, למעשה, כן יכול לראות את הצמצום האלהי ולגלות את האלהי האמיתי שקיים נסתר ‏בברואים.‏

בריאה יש מאיין זו גדולה, אך באותה מידה הגבורה, היא יכולת הצמצום, היא דבר מופלא לא ‏פחות. הסתרת פניי אלהים בנבראים היא דבר עצום, לא פחות מופלא מיכולת בריאה יש מאיין.‏

הסתרת פנים היא נתינה מבלי שאלהים מצהיר שהוא הנותן. זה משול לנתינת צדקה בסתר, ‏נתינה מבלי להצהיר שהאדם נותן.‏

גדול – אין סופי, כח יוצר.‏

גיבור – צמצום, כח אין סופי המסתיר את עצמו.‏

אין זו “חוכמה” רק להיות “גדול, עצום”, אלא חוכמה היא להיות באותה עת גם בעל יכולת להיות ‏‏”קטן”, מוסתר, מצומצם. אם כח יהיה רק “גדול” יהיה בכך חסרון, שכן הכח אינו יכול להיות גם ‏קטן. ‏

הצמצום הוא אינו בעצם אלא בהבנת האור. רק באור אלהים, בהתפשטות, קיים הצמצום. ‏אלהים הרי מצוי בכל דבר, וזו עצמות. באור יש צמצום, וזה צמצום לגבי הנברא עצמו. הצמצום ‏אינו באור עצמו, אלא הנברא רואה את האור כצמצום. הנברא, האדם, מבין רק מה שיכול ‏להתלבש בכלי. אור אלהים הוא אין-סופי ולכן אינו מתלבש בכלי. רק מה שאדם יכול לראות בכלי, ‏רק האור שהאדם יכול לראות בכלי – הוא בבחינת הצמצום.‏

צמצום אלהים בגוף נועד כדי שהגוף לא יישרף, ייכלה. צמצום זה הוא כח, ואינו פלא נמוך מפלא ‏בריאת יש מאיין, פלא הבריאה ה”גדולה”. שני אלו הם פלא אלהי עצום.‏

שם הווי – יצירת עולם יש מאיין.‏

שם אלהים – תחושת הצמצום.‏

כלים – צמצום האור. הכלים הם האותיות.‏

אור – חיות אלהים.‏

כלי הצמצום הם האותיות שבהן נברא עולם. בריאה נדרשת לשני דברים: האור, שהוא גדולה, ‏והכלים, שהם צמצום, חסד, גבורה.‏

העברה של רעיון לכדי דיבור היא עבודה קשה, והיא צמצום של אור אלהי שבנו. אותיות הן כלי, ‏צמצום של רעיון.‏

בשבת אלהים שבת. מה כוונה שבת? הכוונה היא שבשבת אלהים הפסיק את פעולת הצמצום. ‏אור אלהים לא יורד לעולם על-ידי צמצום בכלי של אותיות, של דיבור, אלא יורד ישירות ‏ממחשבת אלהים, ביום השבת. בששת ימים נברא עולם על ידי דיבור, על ידי צמצום. ובשבת ‏נברא עולם ישירות על ידי מחשבת אלהים. לכן ביום שבת יש להזהר מדיבור חולין. מנוחת ‏אלהים ביום שבת היא אינה הפסקת חיות הבריאה שבכל רגע ורגע, שכן ברור לנו שעולם ‏ממשיך להתקיים גם בימי שבת. מנוחת אלהים בשבת, אם כן, היא הפסקת הצמצום.‏

אותיות מנצפ”ך הן האותיות הסופיות, הן סוף מילים, סיום מילים, ומשולות לשורש הצמצום ‏שקיים בכלל האותיות. הן שורש כח יכולת הצמצום של האותיות, כל האותיות. הגבורות הן ‏אותיות מנצפ”ך, הן מקור חמשת מוצאות הפה המתהוות לכדי עשרים ושתים האותיות.‏

יודעי חן – לומדי קבלה.‏

בפרק א’ נאמר כי האותיות הן האור הבורא.‏

בפרק ד’ נאמר כי האותיות הן כלי, הן הצמצום.‏

יש כאן סתירה לכאורה. ההסבר הוא זה: אור הוא חסד. אך יותר מדי אור יכלה את הברואים. ‏לכן, מבחינה זו, האור, החסד יכול גם להזיק. והצמצום, אם כן, הופך הוא לחסד, בכך שמאפשר ‏את הבאת האור אל האנושות. יש משמעות משתנה של חסד, כלומר, יתר חסד יכול להזיק, ואז ‏בצמצום הוא הופך להיות חסד.‏

עולם רביעי- עולם אצילות. נאצל=חלק מ‎…‎

צמצום אלוהים אינו התרחקות או ניתוק באמת. צמצום אלוהים הוא יכולת עצומה, כמות יכולת ‏הבריאה, האור. ישות נפרדת “צמצום” היתה ניתוק מוחלט בין אלהים לאדם. אך הצמצום בא ‏מאלוהים והינו חלק מאלהים, לכן אין הוא ניתוק כלל וכלל. כח גבורה על כן אינו פחות מכח ‏החסד.‏

סוף פרק ד.‏
עבור לפרק א. ב. ג. ה-ז-אגרת התשובה.‏

ספר ‘תניא לקוטי אמרים’, פורסם בלונדון, אנגליה. ‏‎1978‎‏.‏

6 דצמבר 2014.‏
©‏ גיל דקל.‏