מבוא לרייקי ולפיתוח אישי

מבוא לרייקי ולפיתוח אישי

מאת נטלי וגיל דקל, רייקי מאסטרים. מהי רייקי? רייקי היא שיטת ריפוי והרגעה המבוססת על משיכת אנרגיה אוניברסאלית שמאזנת את הגוף והנפש. ריי פירושו אוניברסאלי, וקי, הידוע גם כ’צ’י’, היא אנרגיה. האנרגיה מוכרת כבר אלפי שנים ונעשה בה שימוש לחבר את השמים עם...
A Short History of Reiki.

A Short History of Reiki.

By Gil Dekel (PhD) and Natalie Dekel (MPhil) – Reiki Masters/Teachers. There are two versions for the history of Reiki Healing: a traditional story and contemporary one.   Western traditional Reiki story Reiki energy was ‘re-discovered’ by Dr Mikao Usui...
Chakras and Dantien.

Chakras and Dantien.

By Natalie and Gil Dekel, Reiki Masters/Teachers.Chakra is a Sanskrit word for a wheel or ‘turning’, representing energy ‘centre’ in the physical and ethereal body, which transmits life force (ki) to and from the body. Each Chakra has a specific colour, corresponding...
Reiki Treatment and Hand Positions.

Reiki Treatment and Hand Positions.

by Natalie and Gil Dekel, Reiki Masters/Teachers. Western-style self-treatment is based on resting your hands in a series of standard hand positions on your head, shoulders and torso, and letting Reiki flow: Hand Positions – Self treatment: In Reiki First Degree...
מבוא לרייקי ולפיתוח אישי

Introduction to Reiki and Personal Development.

Reiki is a method of drawing healing energy that balances the body and the mind. Rei means Universal, and Ki (also known as Chi) means Energy. Reiki – Universal Energy. This energy is known for thousands of years as an energy that flows through people’s body, connecting the sky, the earth, and the core essence of human existence.