The Historian R. Gedalya Ibn Yahya

The Historian R. Gedalya Ibn Yahya

By Dr. Abraham David. Edited by Dr. Gil Dekel. The closing period of the Middle Ages, from the Spanish Expulsion until the late sixteenth century, saw the appearance of Jewish historiographical compositions of varied length and quality. The majority were written by...
The Kuzari book and the ibn Yahya family

The Kuzari book and the ibn Yahya family

By Dr. Gil Dekel When Yehuda Halevi’s philosophical book ha-Kuzari was completed circa 1140, the moveable-type printing press was not invented as yet. And so, the book was copied by hand for over 350 years. Then, in the year 1506, the book was finally printed for the...
King David Dynasty: the Charlap family ascension.

King David Dynasty: the Charlap family ascension.

The ancestry lineage from King David down to the Exilarchs, Ibn Yahya (בן חיים) family, and Charlap (חרל”פ) family. — David, 2nd king of lsrael and Judah. b. ca 1040 B.C.E. Reigned ca 1004-968 {or 970, the year he died} B.C.E. {Reigned over the United Kingdom of Israel. Buried at King David’s Tomb on Mount Zion, Jerusalem, Israel. דוד המלך. דָּוִד בֶּן יִשַׁי}.

שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

עם דר’ גיל דקל.‏ ‏[עבור לפרק א. ב. ג. ד.]‏ עמוד 158 פרק ה.‏ רז’ל – רבותינו זכרונם לברכה.‏ אור, חסד, בריאה, היא מדרגה שווה לצמצום, לגבורה, להסתרה. על כך אמרו רז’ל שבתחילה ‏היתה מחשבה לברוא עולם רק במידת הדין, הגבורה, הצמצום. אלא אז הוסיף אלהים...
שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרק ד

עם דר’ גיל דקל.‏ ‏[עבור לפרק א. ב. ג. ה-ז-אגרת התשובה]‏ עמוד 156‏ פרק ד.‏ לכדור הארץ יש מסנן מפני קרינת השמש. דוד המלך אמר שהשמש היא סמל לשם הווי, ושם ‏אלקים הוא סמל למסנן. אנו קולטים רק את קרני השמש שעברו סינון. השמש עצמה חזקה ‏הרבה יותר. לעתיד אלהים יגלה את...
שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרק ג

עם דר’ גיל דקל.‏ ‏[עבור לפרק א. ב. ד. ה-ז-אגרת התשובה]‏ עמוד 155‏ פרק ג.‏ יש = קיים, דבר שהוא עצמאי בנוכחותו, אינו נדרש לנוכחותו את האחר. בעל יכולות משלו.‏ כל יש הוא למעשה אין.‏ רמבם: כל קיים מוצאו מבורא עליון. ואם כח עליון ייפסק, חס ושלום, אזי כל הברואים יפסקו....
שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרק ב

עם דר’ גיל דקל.‏ ‏[עבור לפרק א. ג. ד. ה-ז-אגרת התשובה]‏ עמוד 153‏ פרק ב.‏ אלהים אינו פועל על פי חוקי הטבע או הפיזיקה. אלהים מקיים בכל רגע את העולם, והאדם ‏בוחר לקרוא לכך ‘חוקי טבע’ או ‘חוקי פיזיקה’.‏ אי-אמונה בניסים היא למעשה אמונה אחרת,...
שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרק א

עם דר’ גיל דקל.‏ ‏[עבור לפרק ב. ג. ד. ה-ז-אגרת התשובה] ‏ עמוד 152‏ פרק א.‏ שער העבודה והאמונה.‏ הסברת משמעות “ייחוד השם”: אלוהים הוא אחד, וכמו כן – אין שום דבר אחר מלבד אלוהים. ‏העולם, כמו גם האדם הם הכל אלוהים.‏ ביהדות אין הדגשה על “אני...
שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

Lessons in Tanya – Chapter 1 (pt5)

with Gil Dekel. This lesson continues page 4 (which is numbered ‘10’ in the Hebrew), from Perek 1 of the book. The Alter Rebbe has been at pains to explain that he does not mean that a ‘Beinoni’ was half sins and half ‘Mitzvots’. Beinoni is not a person who’s a...
Consistent Pacifism: Natan Hofshi’s Uniqueness.

Consistent Pacifism: Natan Hofshi’s Uniqueness.

Prof. Anita Shapira and Dr. Gil Dekel in a conversation. Gil Dekel: How did you come across Natan Hofshi? Prof. Anita Shapira: I came across Natan Hofshi’s name when I worked on the biography of Berl Katznelson. I did not do a research specifically on Natan. The...
ראיון קצר עם דב ירמיה, בן כיתה של אבשלום, בנו של נתן חפשי

ראיון קצר עם דב ירמיה, בן כיתה של אבשלום, בנו של נתן חפשי

גיל דקל: הכרת את נתן חפשי דרך בנו? דב: כן. אני הייתי חבר טוב של הבן שלו, אבשלום חפשי. היינו באותה כיתה, אבשלום ואני, אבל ניתק הקשר אחרי שעזבתי בגיל עשרים את נהלל. כיום אני בן 98. אותו גיל של אבשלום. הייתי בן בית אצלם בנהלל. אני זוכר שהיינו מקבלים הרצאות מפיו של...
בגדים לגופם ואידאולוגיה חזקה: על נתן חפשי ובנימין מונטר

בגדים לגופם ואידאולוגיה חזקה: על נתן חפשי ובנימין מונטר

תמר אגמון, מחברת ‘שדות אדומים’, בראיון עם דר. גיל דקל. גיל דקל: כיצד נתן חפשי היה כל-כך שנוי במחלוקת: מצד אחד פצפיסט, צמחוני, ואינו פוגע בחי או בכבודם של בני-אדם, ומצד שני, היו לו הרבה מתנגדים בחייו? תמר אגמון: נתן היה איש חכם, אינטליגנט, מוסרי ומאוד רגיש....
ראיון קצר עם עופר דקל, נינו של נתן חופשי

ראיון קצר עם עופר דקל, נינו של נתן חופשי

גיל דקל: האם נתן חפשי ידע את שפת האספרנטו? עופר דקל: כן, כשהייתי ילד, סבא נתן (סבא-רבה שלי) לימד אותי את שפת האספרנטו, היה שולח לי מכתבים עם שיעורים באספרנטו, אני עניתי, והוא בודק ומחזיר לי עם הערותיו… זכור לי שהתכתבתי איתו והיו מספר מכתבים. כתבתי לו באספרנטו...
היופי שבזמניות

היופי שבזמניות

מלאני צ’אן (Melanie Chan) ציירת בצבעי מים, בראיון עם גיל דקל. גיל דקל: את מתמחה בציורי פרחים בצבעי מים. מה את רואה בפרחים? [1] מלאני צ’אן: אני רואה את היופי של הטבע בפרחים, ואני נדהמת משלמותם ומהסימטריה שלהם. כשאני מתחילה לצייר, הראש שלי מתחיל להירגע,...
אוריאל סימון בשיחה קצרה על נתן חפשי

אוריאל סימון בשיחה קצרה על נתן חפשי

גיל דקל: איך הכרת את נתן? אוריאל סימון: נתן הרבה לבקר את אבי, עקיבה ארנסט סימון, שהיה פרופסור באוניברסיטה העברית. אבי העריץ את נתן חפשי, וגם אני בתור ילד התרשמתי ממנו מאוד. במה היה מרשים? הוא היה נראה לי כמו דמות של צדיק, מין אדם רוחני, מוסרי, לבוש בפשטות ומדבר בנחת....
עמוס גבירץ בראיון עם גיל דקל

עמוס גבירץ בראיון עם גיל דקל

גיל דקל: הכרת את נתן חפשי בחולון, בבית האבות? עמוס גבירץ: כן. כשאני הגעתי אליו זה היה בדיוק כשהוא עבר לבית האבות. הייתי בחורצ’יק צעיר, לפני צבא, שמאוד חרד מפני ההליכה לצבא. אני בן קיבוץ, גדלתי בשפיים, וכשהחבר’ה היו שואלים אותי מה תעשה בצבא כשיעמוד מולך...
ראיון עם לאה בן-דרור, ביתו של נתן חפשי. מראיין: גיל, נינו של נתן

ראיון עם לאה בן-דרור, ביתו של נתן חפשי. מראיין: גיל, נינו של נתן

גיל דקל: ישנם הרבה כתבים של נתן חפשי פזורים בכל מיני מקומות? לאה בן דרור: כן, הרבה כתבים של נתן – היו הרבה כתבים, מחברות כאלה גדולות מאוד – חלקם נמצא בארכיון הציוני בירושלים, ובספרייה העברית או באוניברסיטה של ירושלים, וחלקם נמצא במכון לבון בתל אביב. אני מסרתי להם את...
מבוא לרייקי ולפיתוח אישי

מבוא לרייקי ולפיתוח אישי

מאת נטלי וגיל דקל, רייקי מאסטרים. מהי רייקי? רייקי היא שיטת ריפוי והרגעה המבוססת על משיכת אנרגיה אוניברסאלית שמאזנת את הגוף והנפש. ריי פירושו אוניברסאלי, וקי, הידוע גם כ’צ’י’, היא אנרגיה. האנרגיה מוכרת כבר אלפי שנים ונעשה בה שימוש לחבר את השמים עם...