כל הזכויות שמורות. הספר בלב ונפש: במאבק על עם ואדם – נתן חפשי, יצא בהוצאה פרטית על ידי ידידי המחבר, 1965, תל אביב. העתק הספר מובא כאן בהסכמת ילדיו ונכדיו של נתן חפשי. ניתן לעשות חיפוש בספר (הספר עבר תהליך זיהוי אופטי ocr). אישור להעלות את הספר כאן התקבל מבנותיו (לאה בן דרור, וגאולה קרמר) ומילדיו של בנו אבשלום חפשי (עמליה דקל, דני חפשי, ורינה בילו). הועלה בעשירי ליולי 2012. תודתי לסרגיי סנדלר אשר שלח לי את קובץ ה pdf של הספר. קובץ ה pdf הכיל שני עמודים של הספר בכל דף אחד של ה pdf. הדפים נחתכו על ידי תוכנה מאתר http://a-pdf.com. תודתי לאליס לי Alice Li על שנתנה לי רשותה להשתמש בתוכנה זו.

איות שמות נתן: נתן חפשי, חופשי,(Frenkel) Natan Hofshi, Nathan, Chofshi.

גיל דקל, יולי 2012. עודכן יולי 2020.

Belev U Nefesh - Natan Hofshi's Book (With Heart and Soul) (artwork: © Gil Dekel).