special-man-natanגיל דקל: מתי הכרת את נתן?

רות חפשי: גרתי אצלם בבית לפני שנישאתי לבנו, אבשלום חפשי, כשהייתי בת 18 וחצי.

איך היה לגור עימם?

בבית נתן היה עסוק המון בכתיבה וקבלת אורחים. התכתב עם כל החשובים. הבית שלהם היה ממש בית-פתוח וכל הזמן היו באים אנשים להתייעץ עימו. אבל הוא היה קצת קשה בבית – לא היה חשמל כי צריך לחיות בפשטות (לכולם בנהלל כבר היה חשמל בבתים) ואפילו טלפון לא רצה להכניס הביתה. זה היה כאילו שהוא פחד ממכשירים חשמלים.

אישתו היתה אישה קטנה ועבדה קשה. היא העריצה אותו כמו את אלוהים והיתה אומרת שהם ‘הכי נשואים בעולם’… בנהלל היה להם שטח אדמה רחב, כ-120 דונם. כולם קיבלו 120 דונם בנהלל. שנים לאחר מכן נתן ואישתו עברו לעיגול הפנימי בנהלל, שם היה להם רק 6 דונם, וכך גידלו ירקות במשק הקטן שלהם. אני חושבת שהם מכרו את כל בעלי החיים שלהם כשעברו לעיגול הפנימי. אבל היתה להם פרדה לבנה אחת שהשאירו איתם. אני זוכרת שקראו לה אכזיבה. היה זה אבשלום שנתן לה את השם הזה. היא היתה פרדה יפיפיה, גבוהה כסוס – נראתה יותר סוס מאשר פרד. היא אהבה לחם – אבל היתה לוקחת את הלחם מהידיים ואז נושכת… אני זוכרת שנתן היה מאכיל אותה ואז מושך את היד מהר שלא תנשוך אותו…

אומרים שנתן היה מרשים ומדבר יפה.

נכון. היה איש יפה ונעים לדבר, לבושו תמיד מסודר, אולי אפילו היה קצת גנדרן. היה ידען גדול בחקלאות ומרצה בנושא. גם ידע להקשיב לאחרים, והיו הרבה נשים מהעלייה השניה שהיו באות אליו לשפוך את הלב.

נתן היה אדם מיוחד. היו כאלו שהעריצו אותו ממבט ראשון, ואחרים לא חיבבו אותו, אבל לא היו כאלו שנשארו אדישים לגביו.

19 יוני 2013.
הראיון התקיים על-ידי שיחה טלפונית ביום 7 יוני 2013. רות חפשי מתגוררת ברמת-השרון, ישראל. גיל מתגורר בבריטניה. גיל הוא הנכד של רות (מעמליה דקל, ביתה של רות). זכויות פרסום אקסקלוסיבית © גיל דקל.