quieter-than-water-gil-dekel-natan-hofshiגיל דקל: הכרת את נתן חפשי דרך בנו?

דב: כן. אני הייתי חבר טוב של הבן שלו, אבשלום חפשי. היינו באותה כיתה, אבשלום ואני, אבל ניתק הקשר אחרי שעזבתי בגיל עשרים את נהלל. כיום אני בן 98. אותו גיל של אבשלום. הייתי בן בית אצלם בנהלל.

אני זוכר שהיינו מקבלים הרצאות מפיו של נתן… מאוד הערכנו אותו. היתה תקופה, כשלוש-ארבע שנים שהיינו בהשפעה גדולה של נתן. (אנחנו למדנו בבית-ספר אז רק כשמונה שנים).

גיל דקל: נתן היה כאריזמטי?

כן מאוד, ואנחנו היינו מאוד מושפעים ממנו. הוא העריך מאוד את גנדי ואת א.ד.גורדון. בזמן שהכרתי את בנו אבשלום היה נתן שקט ממים וחכם מאיש. מאוד הערכנו אותו ואת דרכו. אהבנו גם את טובה, אשתו. היא הייתה אישה מדהימה כמו נתן עצמו.

לנתן חפשי היו חברים ערבים?

כן, היו. ערבים וגם נוצרים היו באים אליו, ואפילו ישנים אצלו בבית. נתן היה לא סתם חכם אלא רואה את הנולד. הוא ידע כמה שפות. אני זוכר שפטפט ערבית (כולנו ידענו מעט ערבית אז).

מבית הספר החקלאי בנהלל היו באים לנתן ללמוד על חקלאות?

זה אולי כבר אחרי שעזבתי את נהלל. אני לא יודע.

נתן היה פצפיסט עוד בנהלל?

כן. ונהג לדבר על שלום עוד בימים המוקדמים שכמעט לא הכירו ערבים.

כשדיבר על השלום, לא היתה בעיה בישראל של אז, מבחינת האדמות?

קנו אדמות. אז היה מקובל למכור אדמות בתשלום; האפנדים בגבול הצפון היו בעלי אדמות ומכרו אותן, וזה יצר בעיות.

3 ספטמבר 2013.
הראיון התקיים דרך שיחה טלפונית ביום 25 יולי 2012, ונערך על-ידי גיל בספטמבר 2013. דב ירמיה מתגורר בקבוץ אילון. גיל דקל מתגורר בבריטניה. זכויות פרסום אקסקלוסיבית © גיל דקל.