'Came over from the tales' - Natan Hofshi (art: © Gil Dekel)

‘Came over from the tales’ – Natan Hofshi (art: © Gil Dekel)

גיל דקל: איך הכרת את נתן?

אוריאל סימון: נתן הרבה לבקר את אבי, עקיבה ארנסט סימון, שהיה פרופסור באוניברסיטה העברית. אבי העריץ את נתן חפשי, וגם אני בתור ילד התרשמתי ממנו מאוד.

במה היה מרשים?

הוא היה נראה לי כמו דמות של צדיק, מין אדם רוחני, מוסרי, לבוש בפשטות ומדבר בנחת. ממש מין צדיק-חילוני…

ומה היה מספר לך?

אני זוכר שבגיל 14 או 15 נסעתי לעמק יזרעאל וביקרתי בנהלל. היו לי שניי מכרים שם – נתן חפשי וגדעון פרוידנברג. גדעון ואשתו עלו מגרמניה וקנו נחלה בנהלל (כשהיה גדעון בפנסייה עבד באוניברסיטה העברית והיה יד ימינו של בובר). בביקורי בנהלל הלכתי לבקר את נתן חפשי. אימא שלי הייתה די צינית על דעותיו של נתן, כך שאני באתי אליו עם דעה קצת קדומה.

הגעתי לבֶּיתו ואישתו טובה אמרה לי שהוא עובד במטע, אז הלכתי לשם. כשפגשתי בו, כזכור לי הוא עדר; ושם עשיתי את שגיאת חיי… אמרתי לו: “תגיד לי נתן, אתה הורג יתושים?…” כך רציתי, מתוך שובבות של בן 15, לבדוק אותו עם הוא עקבי בדעותיו – מפני שהיתושים אז בארץ היו ממש אסון, הביאו את המלריה, וכולם נאלצו להרוג ייתושים, לא היתה ברירה אחרת.

נתן לא ענה לי מיד. הוא הרים את עיניו, ואני זוכר עיניים גדולות יפות (נדמה לי היו כחולות) ובעצבות גדולה הוא ענה לי: “כן, אבל אני לא הורג פרות.”

ואני אז כל-כך התביישתי עד עמקי נישמתי, שאני אוכל בשר, לובש בגדים עשויים מעור (נתן לעולם לא לבש עור, אפילו את הסנדלים הכינו לו במיוחד מבד), והנה אני שואל אותו על יתושים מזיקים. הלקח והתובנה שלמדתי בשיחה זו לא למדתי בכל חיי…

מספרים שנתן הסתפק במועט.

כן, נתן ואישתו הסתפקו במועט. הם חיו חיים פשוטים ולא נצטרכו להרבה. היתה לו שליטה עצמית עצומה. אני רואה בו מין גנדי-יהודי, אבל הוא לא ידע לארגן המוני אנשים. לא היו לו כישורים פוליטיים.

היה בן אדם עדין וזו היתה זכות גדולה לפגוש בו. היה איש שכאילו הגיע אלינו מהאגדות, כאילו רק יצא מהספרים. ממש אציל בעל צעדים מדודים. אציל נפש ורוח.

נתן, כמו רבים בדורו, חשב שהוא יישנה את העולם, וזה נתן לו כח. כולם אז האמינו שישנו את העולם. גם אם היה בודד בדעותיו הוא לא ריחם על עצמו. אולי היה זה מתוך תמימות.

29 יולי 2012.

© גיל דקל ואוריאל סימון. הראיון המלא התקיים דרך שיחה טלפונית בין אוריאל וגיל ביום 24 יולי 2012.
מובאים כאן עיקרי הראיון, שנערכו על ידי גיל ב-29 יולי 2012. אוריאל נמצא בישראל. גיל נמצא בבריטניה.