שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

עם דר’ גיל דקל.‏ ‏[עבור לפרק א. ב. ג. ד.]‏ עמוד 158 פרק ה.‏ רז’ל – רבותינו זכרונם לברכה.‏ אור, חסד, בריאה, היא מדרגה שווה לצמצום, לגבורה, להסתרה. על כך אמרו רז’ל שבתחילה ‏היתה מחשבה לברוא עולם רק במידת הדין, הגבורה, הצמצום. אלא אז הוסיף אלהים...
שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרק ד

עם דר’ גיל דקל.‏ ‏[עבור לפרק א. ב. ג. ה-ז-אגרת התשובה]‏ עמוד 156‏ פרק ד.‏ לכדור הארץ יש מסנן מפני קרינת השמש. דוד המלך אמר שהשמש היא סמל לשם הווי, ושם ‏אלקים הוא סמל למסנן. אנו קולטים רק את קרני השמש שעברו סינון. השמש עצמה חזקה ‏הרבה יותר. לעתיד אלהים יגלה את...
שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרק ג

עם דר’ גיל דקל.‏ ‏[עבור לפרק א. ב. ד. ה-ז-אגרת התשובה]‏ עמוד 155‏ פרק ג.‏ יש = קיים, דבר שהוא עצמאי בנוכחותו, אינו נדרש לנוכחותו את האחר. בעל יכולות משלו.‏ כל יש הוא למעשה אין.‏ רמבם: כל קיים מוצאו מבורא עליון. ואם כח עליון ייפסק, חס ושלום, אזי כל הברואים יפסקו....
שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרק ב

עם דר’ גיל דקל.‏ ‏[עבור לפרק א. ג. ד. ה-ז-אגרת התשובה]‏ עמוד 153‏ פרק ב.‏ אלהים אינו פועל על פי חוקי הטבע או הפיזיקה. אלהים מקיים בכל רגע את העולם, והאדם ‏בוחר לקרוא לכך ‘חוקי טבע’ או ‘חוקי פיזיקה’.‏ אי-אמונה בניסים היא למעשה אמונה אחרת,...
שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

Lessons in Tanya – Chapter 1 (pt5)

with Gil Dekel. This lesson continues page 4 (which is numbered ‘10’ in the Hebrew), from Perek 1 of the book. The Alter Rebbe has been at pains to explain that he does not mean that a ‘Beinoni’ was half sins and half ‘Mitzvots’. Beinoni is not a person who’s a...
שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

Lessons in Tanya – Chapter 1 (pt4)

with Gil Dekel. ואפילו העובר על איסור קל של דברי סופרים מקרי רשע כדאיתא בפ”ב דיבמות ובפ”ק דנדה “Even if a person transgresses only a very light rabbinical prohibition [one which was forbidden by the sages, but isn’t explicitly mentioned in the...
שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

Lessons in Tanya – Chapter 1 (pt3)

with Gil Dekel. ולהבין כל זה באר היטב וגם להבין מה שאמר איוב [ב”ב פ”א] רבש”ע בראת צדיקי’ בראת רשעי’ כו’ The Alter Rebbe goes on now to explain a few views on what Beinoni is and what he is not. Alter Rebbe says “we’re going to have...
שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

Lessons in Tanya – Chapter 1 (pt2)

with Gil Dekel. אך הענין כי הנה מצינו בגמרא ה’ חלוקות. צדיק וטוב לו צדיק ורע לו רשע וטוב לו רשע ורע לו ובינוני. “The matter is as follows. We find in the Gemara five categories [of human beings]. Tzadik ve Tov Lo, Tzadik ve Ra Lo, Rasha ve Tov Lo, Rasha ve Ra...
שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

Lessons in Tanya – Chapter 1 (pt1)

ליקוטי אמרים, ספר של בינונים, פרק א’ תניאבספ”ג דנדה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשעIn this first ‘Perek’ (chapter) of the Tanya book, we are being referred to the end of the third chapter of the tract page from a different book – the Talmud tract...
שעורים בספר התניא לקוטי אמרים, שניאור זלמן. פרקים ה, ז, ואגרת ‏התשובה

Lessons in Tanya – Sha’ar (title page)

With Gil Dekel. ספר ליקוטי אמרים חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינונים We start with the title page of the Tanya book, which is known by the name the ‘book of Beinonim’, or book of the average person, the intermediate, ‘Sefer Shel Beinonim’; in Hebrew:   ספר...