Efraim Tzvi Charlap — אפרים צבי חרל”פ

Efraim Tzvi Charlap — אפרים צבי חרל”פ

דר. גיל דקל. אפרים נולד ביום 27 לחודש יוני 1858, טו’ תמוז תרי”ח, בטרספול (Terespol), מחוז ביאלא פודולסק (Biała Podlaska). המחוז היה אז בשטח רוסיה, והיום הוא בשטח פולין. הוריו היו יוסף שלמה חרל”פ ושיינה אלקה. הוריו נישאו בשנת 1850.[1] אפרים קיבל חינוך...