על נתן וטובה: קטעים מהספר כך היינו

על נתן וטובה: קטעים מהספר כך היינו

מאת שמואל גרשוני ז”ל. שכנינו לשעבר, נתן וטובה חופשי, היו הכי טבעונים שאפשר, גם מטעמי מצפון וגם בגלל הבריאות. שניהם רודפי שלום היו, כבר בימים ההם, וחברים בתנועת “ברית שלום” של מגנס וחניכי בובר. אפילו לָבֵּן שלהם קראו אבשלום. כשהגיע תורו של נתן לצאת...