אוריאל סימון בשיחה קצרה על נתן חפשי

אוריאל סימון בשיחה קצרה על נתן חפשי

גיל דקל: איך הכרת את נתן? אוריאל סימון: נתן הרבה לבקר את אבי, עקיבה ארנסט סימון, שהיה פרופסור באוניברסיטה העברית. אבי העריץ את נתן חפשי, וגם אני בתור ילד התרשמתי ממנו מאוד. במה היה מרשים? הוא היה נראה לי כמו דמות של צדיק, מין אדם רוחני, מוסרי, לבוש בפשטות ומדבר בנחת....