גבורות שלום, לנתן חפשי בן-שמונים. 1969

גבורות שלום, לנתן חפשי בן-שמונים. 1969

מאת ע. א. סימון. [פורסם בעיתון דבר, 1969]. לא כל המגיע לגבורות גיבור הוא, למרות כוח-החיים הסגולי שעמד לו ושבלעדיו לא היה מגיע לכך. אנשי-מדינה ומצביאים רבים השכילו בזה. דומה, שהתפקיד קשה יותר ללוחמי-שלום, שהרי הם מתענים תמיד עינויי-נפש המתישים את כוחם. והיה וזכה אחד...