Consistent Pacifism: Natan Hofshi’s Uniqueness.

Consistent Pacifism: Natan Hofshi’s Uniqueness.

Prof. Anita Shapira and Dr. Gil Dekel in a conversation. Gil Dekel: How did you come across Natan Hofshi? Prof. Anita Shapira: I came across Natan Hofshi’s name when I worked on the biography of Berl Katznelson. I did not do a research specifically on Natan. The...
ראיון קצר עם עופר דקל, נינו של נתן חופשי

ראיון קצר עם עופר דקל, נינו של נתן חופשי

גיל דקל: האם נתן חפשי ידע את שפת האספרנטו? עופר דקל: כן, כשהייתי ילד, סבא נתן (סבא-רבה שלי) לימד אותי את שפת האספרנטו, היה שולח לי מכתבים עם שיעורים באספרנטו, אני עניתי, והוא בודק ומחזיר לי עם הערותיו… זכור לי שהתכתבתי איתו והיו מספר מכתבים. כתבתי לו באספרנטו...
The Spirit of Zionism: Natan Hofshi’s way.

The Spirit of Zionism: Natan Hofshi’s way.

by Gil Dekel. Natan Hofshi was a visionary man, a Zionist, a vegetarian, organic farmer, and amongst the first pacifists in Israel as far as the 1920’s. From reading his writings and talking to his children and people who knew him, an unusual case surfaces:...
גבורות שלום, לנתן חפשי בן-שמונים. 1969

גבורות שלום, לנתן חפשי בן-שמונים. 1969

מאת ע. א. סימון. [פורסם בעיתון דבר, 1969]. לא כל המגיע לגבורות גיבור הוא, למרות כוח-החיים הסגולי שעמד לו ושבלעדיו לא היה מגיע לכך. אנשי-מדינה ומצביאים רבים השכילו בזה. דומה, שהתפקיד קשה יותר ללוחמי-שלום, שהרי הם מתענים תמיד עינויי-נפש המתישים את כוחם. והיה וזכה אחד...
נפש הציונות: דרכו של נתן חופשי

נפש הציונות: דרכו של נתן חופשי

מאת: גיל דקל. מר. נתן חופשי (חֹפשי) היה צמחוני, הוגה רעיונות שלום, ציוני, עובד אדמה, ומבין ראשוני הפצפיסטים בישראל עוד בשנות ה-1920. מקריאת כתביו ושיחותיי עם ילדיו ואישים שהכירוהו, מצטייר מקרה מאוד מוזר: חפשי היה אדם יהודי ציוני החי בתקופה של מלחמות קשות וארועי דמים...
משה יהודאי בראיון עם גיל דקל

משה יהודאי בראיון עם גיל דקל

גיל דקל: נתן חפשי היה חבר קרוב של אביך? משה יהודאי: כן, ואבא שלי לא רק העריך את נתן, אלא העריץ אותו. בשבילו נתן היה אחד האנשים הדגולים ביותר בעולם. הוא ראה בו דמות בינלאומית, לא רק יהודית, שראויה לחיקוי ולהערכה. לאבי קראו שמואל פּוֹלָנִי. עם בואו לארץ ב1913 שינה את שמו...
קידום התנאים המובילים לשלום: מסקנות מספרו של נתן חפשי – בלב ונפש, במאבק על עם ואדם

קידום התנאים המובילים לשלום: מסקנות מספרו של נתן חפשי – בלב ונפש, במאבק על עם ואדם

מאת: דר. גיל דקל (נינו של נתן). להלן תמצית רעיונותיו של נתן לקידום תנאים המובילים לשלום. המִספרים הם מספרי העמודים בספר. נתן חפשי (פרנקל) נולד 1889, נפטר 1980. 9 בגיל תשע שמע נתן את אביו מספר לאימו שאוספים כסף לקנות אדמות בישראל. היה זה רגע מכריע בחייו של נתן בדרכו...