Natan Hofshi (Chofshi) – Balev U Nefesh נתן חפשי – בלב ונפש 1965

Natan Hofshi (Chofshi) – Balev U Nefesh נתן חפשי – בלב ונפש 1965

Nathan_Hofshi-Balev_VeNefesh-Nathan-Chofshi-חופשי-נתן-בלב-ונפש כותב נתן, בעמוד 7: משהו בלתי רגיל רוחש, רוגש ותוסס בקירבי היום, יום מלאת לי 75 שנים, ובקרוב גם 55 שנים לעליתי ארצה וחיי כל השנים האלה כעובד אדמה מאהבה ובלב ונפש. באותו יום יקר לי בו זכיתי בן העשרים, להגיע...