Efraim Tzvi Charlap — אפרים צבי חרל”פ

Efraim Tzvi Charlap — אפרים צבי חרל”פ

דוקטור גיל דקל. אפריים נולד בטריאספו , ביום 27 לחודש יוני 1858, טו’ תמוז תרי”ח (נפטר בשנת 1949). הוריו היו יוסף שלמה חרל”פ ושיינה אלקה. בשנת 1870 מתה שיינה ואפריים חלה בטיפוס. הוא הבריא רק לאחר שלוש שנים. לאחר החלמתו עבר למזריץ ולמד אצל הרב ישראל...